​​​​Kral Fahd Mushaf’ı;

Kral Fahd Külliyesi Kuran Kompleksi resmi sitesi.

      Link; https://qurancomplex.gov.sa/

      Fahd Mushaf’ı için kullanılan yazı karakteri;

      KFGQPC HAFS Uthmanic Script

      Link; https://qurancomplex.gov.sa/

 

  • Diyanet Resmi Mushaf’ı;

Diyanet İşleri Başkanlığına ait resmî sitesinde “Yayınlarımız” bölümünde bulunan Kuran-I Kerim (Word) dosyası kullanılmıştır.

      Link; https://kuran.diyanet.gov.tr/Yayinlar

      Diyanet Resmi Mushaf İçin Kullanılan yazı karakteri;

      Diyanet İşleri Başkanlığına ait resmî sitesinde “Yayınlarımız” bölümünde bulunan Kuran-I Kerim (Font2- KuranKerimFontHamdullah) dosyası kullanılmıştır.

      Link; https://kuran.diyanet.gov.tr/Yayinlar

 

  • Diyanet Meali;

      Link; http://sur.ly/o/qurandatabase.org/AA000014

 

KIRÂATLER

Sitemizde yayınlanan Kırâatlar Kral Fahd Külliyesi Kuran Kompleksi resmi sitesi;

Link; https://qurancomplex.gov.sa/

Not: Sitemiz kullanıcılarının ayet karşılaştırması yapabilmelerine olanak sağlamak için kıraat rivayetleri Diyanet İşleri Mushaf’ı ayet sıralamasına göre düzenlenmiştir.

  • Dûrî Kırâatı

Kıraat âlimi, kırâat-i seb‘a imamlarından Ebû Amr ile Kisâî kıraatlerinin meşhur ikişer râvisinden biri olan Ebû Ömer Hafs b. Ömer b. Abdilazîz el-Ezdî ed-Dûrî el-Bağdâdî (ö. 248/862 [?])’den rivayet edilmiştir. Bu rivayet daha çok Sudan ve Doğu Afrika bölgesinde yaygındır.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi https://islamansiklopedisi.org.tr/duri

  • Bezzî Kırâatı

Kırâat-i seb‘a imamlarından İbn Kesîr’in meşhur iki râvisinden biri olan Ebü’l-Hasen Ahmed b. Muhammed b. Abdillâh el-Bezzî (ö. 250/864)’nin rivayetidir.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi https://islamansiklopedisi.org.tr/bezzi

  • Hafs Kırâatı

Kırâat-i seb‘a imamlarından Âsım b. Behdele’nin iki râvisinden biri olan Ebû Ömer Hafs b. Süleymân b. el-Mugīre el-Esedî (ö. 180/796)’nin rivayetidir. İslam dünyasında en yaygın olarak okunan ve basılan kıraattir.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi https://islamansiklopedisi.org.tr/hafs-b-suleyman

  • Kālûn Kırâatı

Kırâat-i seb‘a imamlarından Nâfi‘ b. Abdurrahman kıraatinin meşhur iki râvisinden biri olan Ebû Mûsâ Îsâ b. Mînâ’ b. Verdân el-Medenî (ö. 220/835) rivayet edilmiştir. Libya, Tunus, Moritanya bölgesinde yaygın olarak okunmaktadır.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi https://islamansiklopedisi.org.tr/kalun

  • Şu‘be Kırâatı

Yedi kıraat imamından Âsım’ın meşhur iki râvisinden biri olan Ebû Bekr Şu‘be b. Ayyâş b. Sâlim el-Esedî el-Kûfî (ö. 193/809)’nin rivayetidir.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-bekir-b-ayyas

  • Sûsî Kırâatı

Kırâat-i seb‘a imamlarından Ebû Amr b. Alâ’nın iki râvisinden biri olan Ebû Şuayb Sâlih b. Ziyâd b. Abdillâh es-Sûsî (ö. 261/874)’nin rivayetidir.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi https://islamansiklopedisi.org.tr/susi

  • Verş Kırâatı

Kırâat-i seb‘a imamlarından Nâfi‘ b. Abdurrahman’ın meşhur iki râvisinden biri olan Ebû Saîd Osmân b. Saîd b. Abdillâh el-Kıbtî (ö. 197/812) tarafından rivayet edilmiştir. Günümüzde yedi imamdan Âsım b. Behdele’nin Hafs rivayetinden sonra en çok okunan kıraatin Nâfi‘ kıraatinin Verş rivayeti olduğunda şüphe yoktur. Bu kıraat zamanımızda Kuzey Afrika ülkelerinde özellikle Tunus, Cezayir, Fas’ta, kısmen de Suudi Arabistan’da okunduğu gibi Âsım’ın Hafs rivayetinin tercih edildiği geniş İslâm coğrafyasında Kur’an’ın farklı bir kıraatle okunuşu sırasında çoğunlukla Verş’in rivayetine öncelik verilir.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi https://islamansiklopedisi.org.tr/vers

  • Kunbül Kırâatı

Kırâat-i seb‘a imamlarından Ebû Ma‘bed İbn Kesîr’in meşhur iki râvisinden biri olan Ebû Ömer Muhammed b. Abdirrahmân b. Muhammed el-Mahzûmî el-Mekkî (ö. 291/904) rivayetidir.

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi https://islamansiklopedisi.org.tr/kunbul